Дыня
, 1 час 29 минут
Эксцентрик комедия жанридаги ушбу фильмда муболаға ва бўрттиришлар ердамида ўзбек ҳалқига хос бўлган одамийлик, бағрикенглик, меҳр-оқибат сингари эзгу фазилатлар акс эттирилган.